Скъпи приятели, заповедта на Министъра на здравеопазването от 15.05.2020 очевидно не съдържа ясен регламент относно редица активности, включително тези на нашето студио. След консултация с юристи се оказва възможно разнопосочно тълкуване. За съжаление не разполагаме с финансов ресурс да понесем евентулни санкции, в случай че изберем да поемем риска от възобновяване на дейност към момента. Ежечасно следим с нетърпение за конкретизиране на нормативната уредба. Имаме готовност и ще започнем незабавно щом забраната недвусмислено отпадне, при спазване на всички мерки за Вашата безопасност.

Следете сайта ни, практикувайте йога и останете здрави!

ॐॐॐ

Recent Posts